STRESS – FODFÆSTET MISTES

SELV- OG REALITETSOPFATTELSE

Tag dig tid til at finde dig selv – lær at forholde dig til din situation og find en vej ud.

Mette (navnet er ændret af hensyn til at beskytte “Mettes” anonymitet) er uddannet lærer. Hun elsker sit job og har altid været engageret i flere ting på sit arbejde og elsker arbejdet med sine elever og samarbejdet med de andre lærere, faggrupper og forældrene.

Der har været forskellige fyringsrunder og omlægninger på arbejdet gennem de år, Mette har været ansat på skolen. Det har været udfordrende. Og til tider svært at få det nye inddraget i den daglige arbejde. Men Mette synes altid, at hun har klaret sit arbejde flot og hun anser sig som en af skolens meget faglig kompetente og dygtige lærere.

Der er indenfor de seneste år kommet flere og nye krav til hendes arbejde og i samme periode har hun fået ny leder. Mette har også fået mand og børn. Mette er lykkelig for sit private liv og sit arbejdsliv.

Mette opdager, at hun begynder at blive lettere irriteret og lidt vred i situationer, hvor hun ikke før blev det. Hendes mand bemærker det også derhjemme. Mette har ”kortere lunte” overfor ham og børnene. Mette har ikke længere samme lyst til det intime samvær med sin mand.

Mette begynder at glæde sig til, at børnene kommer i seng, så hun kan få ro. Hun bliver mere indelukket og begynder at trække sig fra eller helt at undgå nogle sociale arrangementer i fritiden.

På arbejdet begynder Mette at mangle overblikket og har svært ved at prioritere sine arbejdsopgaver. Hun begynder at bruge mere tid på arbejdet, for at løse opgaverne. Men det virker til, at uanset, hvor meget mere tid, hun bruger på det, så er det stadig som om, hun ikke får tingene fra hånden.

Mette bliver kaldt til møde med sin nye leder på skolen. Lederen siger, at der har været et forældrepar, som har kontaktet ham, fordi de oplever, at hun gentagne gange har været kort for hovedet overfor deres barn. Mette beklager og siger, at alt er ok, at det blot er en periode, som har været udfordrende for hende.

Mette synes, at høre undren og også kritik i lederens stemme under deres møde. Hun begynder herefter at tvivle på sin faglighed.

Mette forstår ikke sine egne reaktioner og hvad der sker med hende. Hun begynder at glemme både begreber i faget, navne samt kludrer i sine aftaler både på arbejde og privat. Hun overvejer, om hun måske er dement, da hun har kendskab til en yngre dement i sin omgangskreds og symptomerne kan minde herom. Hun overvejer også, om der kan ligge andet fysisk bag, da hun har øresusen og synes, at hun mærker at hendes puls kan dunke i tindingen. Hun er begyndt at trøstespise og har derfor taget lidt på i vægt, hvilket påvirker hendes selvværd negativt.

Privat er hun irriteret over manden og har svært ved at mærke sine kærlige følelser overfor ham. Hun overvejer, om kærligheden er ved at forsvinde. Hendes humør er tiltagende dårligt.

Inden Mette får taget beslutning om, at kontakte sin læge eller en anden fagperson for at få deres vurdering af hendes situation, ender det med, at Mette en dag bryder grædende sammen til et teammøde med sine kollegaer. Og, en god kollega følger hende hjem og forlanger, at hun holder fri nogle dage.

Mette har svært ved at tale med sin mand om det. Manden forlanger dog, at Mette kontakter lægen. Ved lægen konstateres det, at Mette har stress og hun sygemeldes i første omgang et par uger, hvorefter, hun igen skal tale med lægen.

Mette føler sig svag og bebrejder sig selv, at hun ikke kunne klare jobbet. Hendes kollegaer klarer det jo. Hendes selvtillid og selvværd er i bund. Hun kender ikke længere sig selv og har svært ved at acceptere sine reaktioner og symptomer.

Hun er ikke længere den kompetente og dygtigt person, som hun anser sig selv for. Hun føler sig udelige og dum. Hun begynder at tvivle på, at hun er en god mor for sine børn, da hun ikke synes, at hun slår til i hjemmet.

En god ven anbefaler hende et KaosKnuser forløb og Mette kommer tøvende i behandling.

Gradvist finder Mette via forløbet ud af, at hun får redskaber til at reducere de stresssymptomer, som hun mærker. Hun opdager, at stresssymptomerne er der for at ”fortælle hende noget” og gøre hende opmærksom på, hvornår hun overskrider sine egne grænser.

Mette opdager, at hun får metoder til at kunne få det bedre. Hun får en større forståelse af, at hun gerne må sige fra og i højere grad sætte sig selv og sine egne behov i fokus. At hun faktisk på den måde kommer til at fungere bedre og også er en bedre rollemodel for sine børn.

Mette lærer vigtigheden af at sætte tid af til sig selv belønner ikke bare hende selv, men alle omkring hende.

Gradvist, men sikkert, kommer Mette af med sin stress. Hun lærer forebyggelsesstrategier, så hun fremover undgår at blive stresset igen. Mette går fra at være heltidssygemeldt til delvist sygemeldt og vender således gradvist tilbage til sin arbejdsplads. Hun lærer at bruge sine nye redskaber i både arbejds- og privatliv og får et anderledes, nyt og bedre forhold til sig selv.

Mette er blevet stærkere og modigere. Hun har et fornyet håb om fremtiden.

Hun har opdaget, at det ikke var hendes ”skyld”; at alle kan få stress, og også at hun succesfuldt lykkedes at forvandle en svær periode i sit liv til noget positivt.

Mette har gennemlevet en krise og føler, at hun kom ud på den anden side med et fornyet og bedre kendskab til sig selv, hvor hun nu sætter grænser og siger til og fra, når det er nødvendigt.

Mette lukker ikke længere øjnene for for det, hun oplever. Hun er mere klarsynet og handler på virkeligheden og ved med sig selv, det kan gøre nytte noget at se på det, der sker og handle derpå. Hun bruger de forebyggende redskaber, således, at hun fremadrettet aktivt er herre over sit liv og kan imødegå de situationer, som livet byder hende – både arbejdsmæssigt og privat.

Mettes forhold til sin mand og børn har også undergået en positiv forvandling.

Mette og hendes mand valgte som forlængelse af KaosKnuser forløbet at tage et par sessioners parterapi. De er nu blevet bedre til at udtrykke og respektere hver deres behov i parforholdet og føler, at de via denne krise har fået styrket deres forholdet, så de er blevet endnu stærkere både som par og forældre.

Med kærlig hilsen

Karina Tylak
KaosKnuser (Stresscoach, psykoterapeut & parterapeut )

Udgivet i Genfind dit fodfæste.